Skip to content

Urząd Gminy Porąbka
ul. Krakowska 3
43-353 Porąbka

Sekretariat - 33/827-28-10

Osoba odpowiedzialna - Danuta Żbikowska - 33/827-28-12