Skip to content

c e n n i k    o p ł a t

ZA  KORZYSTANIE  Z  CMENTARZY   KOMUNALNYCH

NA   TERENIE   GMINY   PORĄBKA

w miejscowościach: BUJAKÓW, CZANIEC, KOBIERNICE, PORĄBKA

 

 

poz.

Treść

 

Cena

netto

w zł.

VAT

8%

w zł.

Cena

brutto

w zł.

1.     Opłata na okres 20 lat za udostępnienie miejsca do wykonania grobu ziemnego przeznaczonego do pochówku trumny lub urny ze zwłokami lub szczątkami ludzkimi, na:

2.      

a)

grób ziemny dziecięcy ( dziecko do lat 7)

 

70,00

5,60

75,60

b)

grób ziemny jednomiejscowy  lub ziemny grób rodzinny dwumiejscowy w układzie miejsc pionowo ( głębinowy)

150 ,00

12,00

162,00

c)

grób ziemny rodzinny dwumiejscowy w układzie miejsc poziomo

 

300,00

24,00

324,00

d)

grób ziemny urnowy

100,00

 

8,00

108,00

d)

grób istniejący wielomiejscowy – więcej niż 2  miejsca

150,00 zł x ilość miejsc

12,00 x

ilość miejsc

162,00 x

ilość  miejsc

2. Opłata przedłużająca na okres 20 lat zachowanie istniejącego grobu ze zwłokami i szczątkami, po upływie 20–sto letniego okresu nienaruszalności, z prawem do ponownych pochówków za:

 

a)

grób ziemny dziecięcy ( dziecko do lat 7)

 

70,00

5,60

75,60

b)

grób ziemny jednomiejscowy  lub ziemny grób rodzinny dwumiejscowy w układzie miejsc pionowo (głębinowy)

150 ,00

12,00

162,00

c)

grób ziemny rodzinny dwumiejscowy w układzie miejsc poziomo

 

300,00

24,00

324,00

d)

grób ziemny urnowy

 

100,00

 

8,00

108,00

e)

grób istniejący wielomiejscowy – więcej niż 2  miejsca

150,00 zł x ilość miejsc

12,00 x

ilość miejsc

162,00 x

ilość  miejsc

3. Opłata za rezerwację miejsc – na 20 lat

 

a)

grób ziemny jednomiejscowy  lub ziemny grób rodzinny dwumiejscowy w układzie miejsc pionowo (głębinowy)

600,00

48,00

648,00

b)

grób ziemny rodzinny dwumiejscowy w układzie miejsc poziomo

 

1200,00

96,00

1296,00

c)

grób ziemny urnowy

 

600 ,00

48,00

648,00

4. Opłata za wykopanie grobu

 

a)

grób ziemny  jednomiejscowy

 

750,00

60,00

810,00

b)

grób ziemny rodzinny jednomiejscowy w układzie miejsc pionowo                            (głębinowy)

850,00

68,00

918,00

c)

grób ziemny rodzinny dwumiejscowy w układzie miejsc poziomo

 

950,00

76,00

1026,00

d)

grób ziemny rodzinny dwumiejscowy w układzie miejsc pionowo                            ( głębinowy)

1050,00

84,00

1134,00

e)

grób ziemny dziecięcy ( dziecko do lat 7)

-

-

zwolniono

f)

grób  urnowy

200,00

16,00

216,00

5. Opłata za wykupienie miejsca pod grobowiec (opłata na 99 lat)

 

a)

jednomiejscowy 

1500,00

120,00

1620,00

b)

dwumiejscowy 

3000,00

240,00

3240,00

6.

opłata za pochowanie zwłok w grobowcu

138,89

11,11

150,00

7.

opłata za przechowywanie zwłok w komorze chłodniczej za każdą rozpoczętą dobę, liczoną od godziny przyjęcia zwłok

(dotyczy Bujakowa i Porąbki)

 

 

 

a)

Doba

55,56

4,44

60,00

8.

opłata za przechowanie zwłok w grobie tymczasowym (dotyczy Porąbki)

 

 

 

a)

Doba

9,26

0,74

10,00